UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - CAPE, ELEC, FINT, GREAT, MEAB & MODI

15:16 / 19 augusti 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

CaperioRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 188,2 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -22%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 0,9%.

Electra GruppenRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 390,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,6%.  

FINTRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 0,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 43,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4,8 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal. 

Greater ThanRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 1,6 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,6 MSEK.

Malmbergs Elektriska
Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 136,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,6%. 

Motion Display: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 3,5 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,6 MSEK.