UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - FNOX, MIND, NLAB, PRIC & SWOL

14:53 / 18 augusti 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

FortnoxRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 29,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 27,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,9%.

MindmancerRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 4,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,8 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.  

Nordic LeisureRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 23,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 54,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,4 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal. 

PricerRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 198,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 34%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,0%

Swedol: Bolaget har redan redovisat sina preliminära omsättningssiffror för Q2 och dessa uppgick till 393,2 MSEK motsvarande en tillväxt om 13,4%. Utifrån detta förväntar sig Remiums analytiker att rörelseresultatet uppgår till 27,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,0%