UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Orasolv

10:39 / 24 september 2015 Article

Vi välkomnar idag Orasolv som nytt bevakat bolag på Introduce.

Orasolv aktieanalys introduce.se

Orasolv bedriver verksamhet inom två områden av den svenska dentalbranschen. Bolaget bygger en tandvårdskedja som erbjuder patienterna trygg och professionell tandvård genom att förvärva och utveckla välskötta tandvårdskliniker. Orasolv erbjuder dessutom via dotterbolaget Preventum affärsstöd och specialanpassade tjänster till mer än 250 privata tandvårdskliniker.

I takt med att befolkningen växer och livslängden ökar finns det en växande efterfrågan på effektiva och avancerade lösningar inom tandvården. Eftersom det inom tandvårdsbranschen råder fri etableringsrätt och fri prissättning, men reglerad ersättning från Försäkringskassan för de åtgärder som omfattas av dess tandvårdsförsäkring, så omfattas inte branschen av debatten om vinster inom välfärden. Risken för regler om vinstbegränsningar kan därför uppfattas vara låg.  Orasolv har dessutom via sina tandvårdskliniker ett fokus mot bastandvård, vilket är det minst konjunkturkänsliga området inom den svenska dentalbranschen.

Den svenska dentalbranschen är i dagsläget fragmenterad med flertalet enskilda privatägda kliniker och endast ett fåtal större aktörer som årligen omsätter 50-200 MSEK. Orasolv har som uttalad målsättning att på årsbasis förvärva 2-5 tandvårdskliniker, vilket motsvarar årliga intäkter om 20-50 MSEK med en förväntad rörelsemarginal om 15-20%. 

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet och bakgrund.

Klicka här för att läsa Remiums inledande analys på Orasolv.

Klicka här för att se en ny teknisk analys på bolaget.

Vi har även spelat in en intervju med VD Maria Johansson där hon ger en introduktion till bolaget, se videon här.

Lägg till bevakning på artiklar om Orasolv via vår prenumerationstjänst.