UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Ökad samt positiv handel bland småbolagens insynspersoner

10:39 / 7 september 2015 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma. 

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel. 

Två insynspersoner har ökat i 2E Group. Exekutiv producent Mikael Solfors ökar till 68 650 aktier genom att köpa 3 700 st. Även styrelseledamot Jan Friedman har ökat via ett köp om 3 200 aktier äger han 123 680 st.

Addnode Groups insynsperson Andreas Tyseng har ökat till 2 000 aktier genom att köpa 1 000 st.

Johan Ljungberg, styrelseledamot för Atrium Ljungberg, har köpt 10 aktier och äger efter det 4 067 610 st.

I juli så köpte styrelsemedlemmar och ledning ytterligare stamaktier i Amasten, dessa aktier registrerades den 2 september. Fördelningen blev som nedan och man kan läsa mer om händelsen här:

Styrelseordförande Rickard backlund, innehav 253 135 st, + 178 135.
Styrelseledamot Christian Hahne, innehav: 986 891 st, + 356 891.
Styrelseledamot Veronica Sjödin, innehav: 95 440 st, + 53 440.
Styrelseledamot Elisabeth Norman, innehav: 356 270 st, + 356 270.
VD, David Dahlgren, innehav: 473 270 st, +356 270.
Redovisningsansvarig, Per Jönsson, innehav: 123 440 aktier, +56 440.
Förvaltningschef, Olof Pergament, innehav: 328 135 aktier, +178 135 aktier.
CFO, Martin Sersé, innehav: 57 440 aktier, +53 440 aktier. 

BioGaias vice VD Urban Strindlöv har minskat till 1 000 aktier genom att sälja 1 043 st.

Robert Burén, insynspeson hos Bredband2 ökar till 1000 000 aktier efter ett köp om 300 000 st.

Hos Caperio har vice VD David Pohanka köpt 2 000 aktier och äger efter det 338 732 st.

Två insynspersoner har ökat i fastighetsbolaget Diös. Styrelseledamoten Svante Paulsson ökar till 100 000 aktier genom bolaget SVANTAB genom att köpa 10 000 st. Samtidigt som ökar även VD Knut Rost till 5 300 aktier genom att köpa 1 800 st.

Ulf Lindstén, VD för ett av Doros dotterbolag har minskat sitt innehav till 29 995 aktier genom att sälja 25 000 st.

Hos East Capital Explorer har två insynstransaktioner skett. Styrelseledamoten Lena Krauss har ökat till 2 028 aktier genom att köpa 550 st. Samtidigt har styrelseledamoten Peter Håkansson avyttrat hela sitt ägande via bolaget Stora Vattnet Invest om 264 029 aktier.

Stefan Wikstrand, styrelseledamot i eWork har ökat till 145 000 aktier genom att köpa 4 071 st.

I Greater Than har VD Liselott Johansson ökat sitt innehav till 66 974 aktier efter att köpt 2 500 st. Samtidigt som närstående till styrelseledamoten Roger Karlsson ökat till 177 042 st efter en ökning av 40 000 st.

I samband med Midsonas nyemission har två insynspersoners ökat sina innehav. Styrelseledamot Johan Wester har nu 48 388 st efter ett köp om 8 750, och styrelseledamoten Peter Wahlberg ökar med 20% i sitt bolag, privat, för maka/make samt för två barn.

Mia Arnhult, styrelseledamot för Odd Molly har tillsammans med den större innehavaren Ruther Arnhult ökat via bolaget M2 Capital Management. Innehavet ökar till 1 187 486 aktier genom att köpa 61 645 st.

Två personer i Opus Groups styrelse har ökat sina innehav. Anders Lönnqvist har ökat till 390 565 aktier genom att köpa 290 565 st. Samtidigt ökar Lothar Geilen till 19 469 104 aktier genom ett köp om 120 000 st.

Insynspersonerna i RusForest fortsätter öka sina innehav. CFO Gustav Wetterling ökar till 88 500 aktier efter ett köp om 3 500 st. Styrelseordförande Alexander Rudik ökar till 1 094 899 aktier genom att köpa 101 195 st, och VD RusForest Management Anton Bogdanov ökar till 434 542 aktier efter ett köp om 44 826 st.

Rebecca Delborg, insynsperson hos SJR, har ökat till 2 400 st efter ett köp om 500 st.

Två insynspersoner har ökat i Stendörren Fastigheter. CFO Magnus Sundell äger 71 000 aktier efter att ha köpt 1 000 st och styrelseledamoten Michael Nicander har köpt 1 000 aktier och äger efter det lika många. 

Vigmeds insynsperson Jörgen Hager fortsäter att köpa aktier. Han har ökat sitt innehav till 50 000 aktier genom att köpa 1 000 st.

Hos IT-bolaget Vitec, VD för ett av dotterbolagen, Johan Kull, ökat till 851 aktier genom att köpa 100 st. Samtidigt har insynspersonen Jerker Vallbo minskat till 29 681 aktier efter en försäljning av 140 st. Slutligen har styrelseledamoten Jan Friedman, via Jan Friedman AB ökat till 51 530 aktier efte ett köp om 1 222 aktier.

Michael Trinkle, insynsperson i Vitrolife har ökat till 560 aktier efter att köpt 300 st.