UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Teknisk analys - OMXS30 en anledning till att vara försiktig

15:28 / 23 september 2015 Article

Introduce försöker uppmärksamma olika tekniska grafer som kan vara av intresse för er besökare, detta genom att till exempel göra en teknisk analys av ett index, en valuta eller råvara. Tanken är att ge dig som besökare ett annat tekniskt perspektiv än det som ofta framkommer i bolagens egna tekniska analyser.

(Månadsgraf) 

Om man zoomar ut ordentligt på OMX Stockholm 30 och tittar på en månadsgraf kan den pessimistiska investeraren lägga märkte till en sak: negativ MACD-korsningar. De gånger MACD varit över 100 och indexet gjort en negativ korsning har det inneburit en längre svag period på börsen.

Skulle vi få en liknande utveckling denna gång är inte 1200 en omöjlighet, men det närmsta stödet finns kring 1400. 1200 är toppen ifrån skiftet 2010/2011 och den nivån skulle ifrån MACD-korsningen innebära en total nedgång på cirka 20%. Bevaka därför var OMX30 stänger denna månad, skulle 1400 brytas så är det en teknisk bekräftelse på att en liknande rörelse kan vara i spel.

Vill man ha en mer positiv syn så är MA50 fortfarande positiv och det glidande medelvärdet kan utgöra ett tidigare stöd än 1200. För närvarande finner man MA50 vid 1265. Man kan också i grafen se att just MA50 både 2001 och 2008 utgjorde tillfälliga stöd men att indexet senare fortsatte nedåt. Detta kan vara bra att notera vid eventuella framtida test.

[Klicka på bilden för en förstoring]

OMX30 teknisk analys

Teknisk analys beskrivs bäst som marknadspsykologi, där man med hjälp av historiska kursrörelser och mönster försöker analysera framtida kursutveckling. Dessa mönster tolkas med hjälp av olika matematiska indikatorer av vilka några förklaras djupare nedan. Teknisk analys uppdateras löpande vid intressanta kursrörelser. För en närmare förklaring av de olika termerna som används, vänligen se valfri bolags tekniska analys. Under analysen finner ni förklaringarna