Prognos Q3 - Catella

13:51 / 13 november 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig att omsättningen under Q3 uppgår till 542 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 14,2% jämfört med samma period föregående år. EBIT förväntas uppgå till 82,4 MSEK motsvarande en marginal om 15,2%.

Rapporten förväntas publiceras kl 07.00.