Prognoser Q4 - Clavister, Mindmancer, Polygiene och VBG Group

17:15 / 27 februari 2017 Övrig artikel


 Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Clavister: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 30,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 50,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli en förlust om -14,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -48,1%.

Rapporten beräknas publiceras kl 08:00


 

Mindmancer: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 5,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 1,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli en förlust om -14,8 MSEK.


 

Polygiene: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 17,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 15,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 0,2%.


Rapporten beräknas publiceras kl 08:00


 

VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 479,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 48,5% jämfört med samma period föregående år. Justerat rörelseresultat förväntas uppgå till 53,3 MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om 11,1%.