Prognoser - Atrium Ljungberg, Enzymatica & Eolus Vind

15:33 / 19 april 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

 

Atrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q1 2017 uppgår till 557,2 MSEK, vilket motsvarar. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 268,5 MSEK samt ett driftnetto om 382,2 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 68,6%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.30.


 

Eolus Vind: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016/17 en nettoomsättning om 696,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 56% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 82,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,9%.

Rapporten beräknas publiceras kl 08:30.


 

Enzymatica: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 10,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 27% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli en förlust om -6,8 MSEK.

Rapporten beräknas publiceras kl 08:30.