Prognoser Q1 - Motion Display, Probi & Railcare

17:13 / 3 maj 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Motion Display: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 5,5 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt på -15% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -1,4 MSEK.


Probi: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 179,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 106% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 45,5 MSEK mostsvarande en rörelsemarginal om 25,4%.


Railcare: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 98,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 12,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 12,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,8%.