Prognos Q2 - Catena

14:38 / 7 juli 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Catena: Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q2 2017 uppgår till 224,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 11,6% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 109,8 MSEK och driftnettot till 173,2 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 77,2%.

Rapporten beräknas publiceras kl 08:00.