Prognos Q2 - GHP

15:31 / 17 juli 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

GHP: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 269,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 2,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 13,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,9%. Observera att estimaten inte tar hänsyn till effekterna av avyttringarna som kommunicerades 3 juli

Rapporten beräknas publiceras kl 08:00.