Prognoser Q2 - Addnode, Micro Systemation, Midsona, Poolia

16:13 / 20 juli 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Addnode Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 560,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 6,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 25,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,6%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 10.00


Micro Systemation: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 60,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 16,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 7,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 13,1%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.00


Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 540,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 54,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 40,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,5%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.00.


Poolia: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 198,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på -1,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 7,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,8%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 07.00.