Prognoser Q2 - Nolato & Probi

17:07 / 18 juli 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 1368,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 32% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 139,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,2%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 14.30.


Probi: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 190,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 160% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 53,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 28,2%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.00.