Prognos Q2 - Amasten, Fortnox, INVISIO

15:25 / 17 augusti 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Amasten: Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q2 2017 uppgår till 69,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 16,0% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 9,7 MSEK och driftnettot till 37,7 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 54,6%.

Rapporten förväntas publiceras före börsöppning.


 

Fortnox: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 67,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 41,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 15,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 22,5%.


 

INVISIO: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 89,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 7,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 19,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 21,5%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.30.