Prognoser Q2 - Gaming Corps

10:03 / 30 augusti 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Gaming Corps: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 1,0 MSEK. Rörelseresultatet förväntas bli -3,5 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.