Insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.4

10:37 / 29 januari 2018 Article


aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2018-01-22 t.o.m. 2018-01-28.

Probi: VD Peter Nählstedt har förvärvat 200 st aktier á 318,00 kr. 

Eurocon: Johan Westman, Projektledare, har förvärvat 3932 st aktier á 6,98. 

Video

Intervju med VD på Concordia Maritime