Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GHP Specialty Care

GHP Specialty Care

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Sammanfattning av GHP:s kapitalmarknadsdag 2017

GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) höll igår eftermiddag en kapitalmarknadsdag i Stockholm.
Bolagets VD Daniel Öhman och CFO Philip Delborn p...

14:30 / 21 Sep GHP Specialty Care Press release

GHP bjuder in till kapitalmarknadsdag

GHP bjuder in analytiker, investerare, aktieägare och journalister till bolagets kapitalmarknadsdag i Stockholm den 20 september 2017 kl 16.00.
...

09:00 / 28 Jun GHP Specialty Care Press release

Kommuniké från GHP:s årsstämma 2017

Vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) den 26 april 2017 beslutades bl.a. följande:
Utdelning lämnas med 0,30 kronor per ...

14:30 / 27 Apr GHP Specialty Care Press release

GHP publicerar årsredovisning för 2016

Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2016. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisnin...

15:00 / 4 Apr GHP Specialty Care Press release

GHP fastställer nya finansiella mål

Styrelsen i GHP har reviderat koncernens finansiella mål i samband med att den strategiska planen fastställts.
GHP:s ledord, Kvalitet genom s...

08:00 / 9 Mar GHP Specialty Care Press release

GHP startar verksamhet inom neurologi

Som ett led i att stärka och bredda GHP:s position i Västra Götaland öppnar GHP sin första klinik inom Neurologi i Göteborg den 1 Mars 2017. Med s...

10:45 / 28 Feb GHP Specialty Care Press release

Telefonkonferens GHP:s Bokslutskommuniké 2016

GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2016.
Tid: onsdag 22 februari 2017 kl. 09:30
Telefon...

13:30 / 15 Feb GHP Specialty Care Press release

GHP startar ny verksamhet inom idrottsmedicin

Genom uppstarten av GHP Idrottscentrum expanderar GHP sin verksamhet inom idrottsmedicin. Kliniken har startats tillsammans med Per "Pliggen" Ande...

10:00 / 30 Jan GHP Specialty Care Press release