Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ellen

Ellen

Högkvalitativa intimhälsoprodukter för kvinnor

Ellen

Ellen är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar och säljer högkvalitativa intimhälsoprodukter, speciellt designade för kvinnans känsliga intimområde. Bolaget startade år 2000 och säljer sina produkter främst genom tio distributörer i Europa.Kort om Ellen

Ellen AB (”Ellen” eller ”Bolaget”) bildades 2000 och är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar hög-kvalitativa produkter som ger ett välbefinnande och löser intimhälsoproblem. Produkterna är speciellt designade för kvinnans känsliga intimområde. Ellens produkter innehåller probiotika eller har en hög andel naturliga och ekologiska råvaror. Bolagets försäljning sker genom ett väl utvecklat nätverk av distributörer. Tyngdpunkten i distributörsnätverket ligger i Europa. De probiotiska produkterna är världsunika och är patenterade. År 2003 lanserade Ellen, som första företag i världen, tamponger med mjölksyra-bakterier som återställer den bakteriella balansen i underlivs-floran. Tampongen (ellen®) har sedan dess lanserats i ett flertal europeiska länder och omsätter idag cirka 100 MSEK i apotektsledet. Ellen lanserade 2012 en probiotisk intimkräm baserad på samma kombination av tre probiotika stammar (LN inside) som i tampongen. Under 2014 kommer ytterligare intimvårdsprodukter som stärker bolagets världsunika probiotiska produkterportfölj. Ellen har på kort tid utvecklats från ett enproduktsbolag till ett flerproduktsbolag med en produktportfölj bestående av flera intimvårdsprodukter som stärker varandra.  

Produkter

Sedan starten har Ellen i hög grad fokuserat på forskning och produktutveckling. Genom en rad genomförda studier har Ellen visat på positiva hälsoeffekter för Ellens probiotiska bakterier. Bakteriell obalans i underlivet är en vanlig åkomma. Var fjärde kvinna har pågående besvär och många har återkommande problem. Ellens probiotiska produktportfölj innehåller patenterade och väldokumenterade mjölksyrabakterier som hjälper till att bibehålla kroppens naturliga bakterieflora och därmed stärker kroppens eget naturliga skydd.

Ellen har under 2014 utvecklat två nya produkter, en intimtvätt, sk foam och en intim-deodorant. Dessa är baserade på naturliga och ekologiska råvaror och stärker den befintliga produktfamiljen samt ger kvinnor med intimhälsoproblem ett ökat utbud av högkvalitativa produkter som bygger på ett gemensamt produktkoncept. Ellen kan nu också erbjuda sina distributörer produkter som passar alla kvinnor, även de som inte menstruerar.

ellen® Tampong med & utan applikator

Tampongen är en egenutvecklad produkt med tillsats av en blandning av Ellens patenterade mjölksyrebakterier. Användningen av probiotika särskiljer produkten från vanliga tamponger och produkten är speciellt utvecklad för att bibehålla den naturliga underlivsfloran samt att hjälpa kroppen att behålla den rätta pH-balansen i underlivet. En viktig del i Ellens marknadskommunikation är att det är själva probiotikan som utgör produkten, tampongen följer med på köpet som ett enkelt och effektivt doseringsverktyg. Tampongen finns i två utföranden, med eller utan applikator.

Ellen

ellen® Probiotisk Intimcreme

Den nya intimkrämen är en speciellt utvecklad produkt för kvinnlig intimvård som är enkel att använda och som når en bred målgrupp. Intimkrämen skyddar underlivet mot oönskade bakterier och har en smörjande effekt. Dagens kvinnor duschar ofta och tvättar bort de naturliga och skyddande laktobacillerna. Konsekvensen blir att den känsliga huden i underlivet blir torr och skör, något som kvinnor märker av mer och mer med stigande ålder. Intimkrämen har hittills lanserats i fem länder och ytterligare tre är planerade för 2014.

Ellen

Teknologi

Bakteriell obalans orsakas av en försvagad mjölksyrabakterieflora. Genom att tillföra väldokumenterade mjölksyrabakterier undviks bakteriell obalans, en åkomma som majoriteten av alla kvinnor drabbas av någon, eller flera, gånger i livet. Ellens egenutvecklade produkter innehåller Lacto Naturel (LN®) som består av humana mjölksyrabakterier, vilka utgör en naturlig del av friska kvinnors underlivsflora och verkar både förebyggande och återställande. Ett normalt

pH-värde är ett tecken på att underlivets bakterieflora är i balans. Ellen har en bred patentportfölj och bra kliniska resultat för sin probiotika.

Patent

ellen® är en patenterad svenskutvecklad teknologi och avser substansen LN®, på vilken tampongen och den probiotiska intimkrämen är baserade. Ellen arbetar strategiskt och kontinuerligt med sitt immaterialrättsliga skydd för sina egenutvecklade probiotiksa bakteriestammar vilka är patentskyddade till 2022.

Patentskydd för tillverkningsprocessen av sanitetsskydd och probiotika har erhållits på 22 marknader och patentet gäller till 2021.

Marknad & Distribution

Europa

Kvinnor blir allt mer måna om sin intimhälsa. Intresset för probiotika och produkter som är ekologiska ökar starkt i världen. Nyttan och funktionen med probiotiska produkter, det vill säga att tillföra de lactobaciller vi inte längre på ett naturligt sätt får i oss via födan eller tvättar bort vid vår personliga hygien, blir alltmer accepterad och det finns i dag många framgångsrika probiotiska produkter. Marknadssegment för kvinnlig intimhälsa är växande, främst i Europa och Usa men intresset växer även i Asien.

Ellen AB har avtal med distributörer som idag täcker 43 marknader i och utanför Europa. Bolagets marknads och försäljningsarbete fokuseras nu på att skapa försäljning och tillväxt i bolagets distributörsnätverk.

Tio distributörer som bearbetar 15 länder i Europa genererar idag Ellens intäkter. Dessa har delats in i två grupper. De viktigaste distributörerna är IPRAD som ansvarar för Frankrike och Belgien, Ellen Vertriebs som ansvarar för Tyskland, Schweiz och Österrike och Navamedic som ansvarar för Ellens ”hemmamarknad”, dvs Skandinavien. Dessa är Ellens partnerdistributörer. 

IPRAD och Ellen Vertriebs stod för drygt 70 procent av Ellens försäljningsintäkter under första halvåret 2014. 

Tillväxtdistributörerna är Bio-Tech i Ungern, Holbex i Polen, Transmeri i Finland, Casen Recordati i Spanien, S&D Pharma i Tjeckien och Slovakien, Sante i Rumänien.

Tillväxtdistributörerna stod vid halvårsskiftet för 25 procent av Ellens intäkter.

Under 2013 startades en e-butik i Sverige, www.ellen.se, med information om Ellens intimhälsoprodukter och möjlighet att handla dessa via nätet. 

Ellen Asia Ltd

Ellen ABs verksamhet i Asien hanteras av ett dotterbolag, Ellen Asia Ltd, som samägs av Ellen AB (70%) och foundation Asia Pacific (30%).

I Kina behandlas årligen cirka 30 miljoner kvinnor för infektioner och andra vaginala besvär. Under 2012 deltog Ellen Asia i ett utbildningsprogram med cirka 150 000 gynekologer. 2013 teckandes ett avtal med Human well Healthcare Group, dotterbolag till Zhongshengaijia som är noterat på börsen i Shanghai. Avtalet ger Human well exklusiv rättighet för Ellens probiotiska tampong för den kinesiska marknaden.

Ett avtal har också ingåtts med DKSH med rättigheter att sälja Ellens probiotiska intimkräm på den thailändska marknaden.