Introduce

Introduce

Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige. 

www.introduce.se

Pågående erbjudanden

Indentive AB
Inbjudan till teckning av Units i Indentive AB. Inför listning på Nasdaq First North november 2017