Remium Sparbössan

Information till kunder i Sparbössan

Finansinspektionen har den 18 april 2018 beslutat att återkalla Remium Nordic AB:s (Remium) tillstånd att driva finansieringsrörelse. Finansinspektionen har även beslutat att återkalla Remiums tillstånd att driva värdepappersrörelse. Remium ska därmed avveckla all tillståndspliktig verksamhet.

Detta innebär att Remium inte längre har tillstånd att ta emot medel från allmänheten på konto och har alltså inte längre rätt att ta emot insättningar på sparkonton i Sparbössan. Insättningar som har gjorts före Finansinspektionens beslut omfattas fortfarande av den statliga insättningsgarantin.

 

Aktuella Räntor
 Löptid Ränta Senast ändrat  3 mån 0,00% 2017-05-18  6 mån 0,00% 2017-05-18  1 år 0,00% 2018-02-28   2 år0,00% 2018-02-28   3 år0,00% 2018-02-28   4 år 0,00% 2018-02-28   5 år 0,00% 2018-02-28
Insättnings-garanti

Minsta insättning är 100 000 SEK. Högsta insättning är 5 000 000 SEK.

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar insättningar på konton i banker, kreditmarknadsföretag med flera institut. 

Det betyder att du som sparare får ersättning om ett institut ”inte kan fullgöra sin betalning till sparare, exempelvis går i konkurs". 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden och gäller insatt belopp upp till 950 000 kronor per kund.
Utöver detta belopp kan ersättning utges för särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in.

Ändringen gäller från den 1 Juli  2016.  

Läs mer på www.riksgalden.se

Kontakta oss

info@remiumsparbossan.se

Telefon: +46 8 454 32 70

Besöksadress till våra kontor:

(Vänligen boka tid om ni vill besöka våra kontor.)

Stockholm
Remium 
Humlegårdsgatan 20 , 3 tr, Stockholm

Haparanda
Remium 
Storgatan 73 A, Haparanda

Postadress:
Remium Nordic AB
Box 2
SE- 953 21 Haparanda

Mer från Remium
Introduce
Introduce erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige.
Läs mer