Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Kallelse till årsstämma i 24Storage AB

Aktieägarna i 24Storage AB, org. nr 556996-8141, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 maj 2021.
...

08:00 / 22 Apr 24Storage Press release

24Storage expanderar ytterligare i Göteborg

24Storage, en snabbväxande aktör inom self storage, expanderar med ytterligare ett förvärv i Göteborg. Förvärvet är en del av bolage...

15:20 / 6 Apr 24Storage Press release

24Storage etablerar i Mölndal

I dagarna sätter 24Storage spaden i marken för en helt ny förrådsanläggning i Mölndal, söder om Göteborg. Anläggningen kommer att om...

07:59 / 4 Mar 24Storage Press release

24Storage AB: Bokslutskommuniké 2020

Hög tillväxt med fortsatt marginalförbättring
Under helåret ökade intäkterna med 21 procent till 86,4 MSEK (71,7)...

08:00 / 26 Feb 24Storage Press release

24Storage öppnar i Vällingby, Stockholm

24Storage öppnar nu över 400 förråd för privatpersoner och företag i Grimsta, Vällingby. Förrådsanläggningen har konverterats från e...

10:15 / 13 Jan 24Storage Press release