Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

24Storage AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

13:05 / 26 November 2020 24Storage Press release

24Storage AB (publ) ("Bolaget") har den 5 oktober 2020 emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 000 000 kronor inom ett ramverk om upp till 800 000 000 kronor på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,50 procent per år och har slutförfall den 5 oktober 2023.

Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.
 
Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.24storage.se) webbplatser.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/