Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

24Storage uppdaterar med finansiell information avseende ökade fastighetsvärden för 2020

15:55 / 10 December 2020 24Storage Press release

I samband med arbetet att värdera koncernens fastigheter vid utgången av 2020 är styrelsens bedömning att den positiva värdeförändringen för helåret kommer att överstiga 60 MSEK. För de första tre kvartalen innevarande år uppgick detta belopp till 17 MSEK. Motsvarande belopp för helåret 2019 uppgick till 41 MSEK.

För både förvaltningsfastigheter i drift och pågående byggprojekt genomförs i anslutning till årsskiftet externa värderingar. Övriga projektfastigheter tas upp till ett värde som högst motsvarar nedlagda kostnader.

Historiskt sett har self storage-branschen haft en god motståndskraft i nedåtgående konjunktur, vilket visat sig gälla även under denna inbromsning av ekonomin som en följd av Covid-19. Osäkerheten kring pandemins effekter har dessutom minskat under året.

Genomförda transaktioner som rör self storage-fastigheter i Europa har ökat under andra halvåret jämfört med situationen efter utbrottet av pandemin i våras.

24Storage har i övrigt ännu inte sammanställt sitt resultat för det fjärde kvartalet 2020 eller för helåret. Bokslutskommunikén för 2020 kommer att publiceras den 26 februari 2021.
  

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/