Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

24Storage AB: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

08:00 / 13 August 2020 24Storage Press release

Stabilt kvartal med fortsatt god tillväxt och förbättrad bruttomarginal

Intäkterna under kvartalet ökade med 23 procent till 21,2 MSEK (17,2) som en följd av ökad beläggning och högre priser på befintliga anläggningar samt tillförd kapacitet. Samtidigt ökade driftkostnaderna med endast 15 procent, tack vare den skalbarhet som finns i bolagets affärsmodell. Bruttoresultatet ökade med cirka 55 procent jämfört med föregående år. I takt med att anläggningarna successivt når högre mognadsgrad kommer bruttomarginalen att öka över tid.

Under kvartalet slutfördes byggnationen av den andra etappen i Malmö Hyllie som tillför mer än 2 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Öppningen ägde rum efter kvartalets utgång i början av augusti.

I linje med bolagets tillväxtstrategi kommer redan beslutade projekt att tillföra drygt 9 700 kvadratmeter uthyrningsbar yta under 2020.


Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,2 MSEK (17,2).
 • Bruttoresultatet ökade till 5,1 MSEK (3,3) och bruttomarginalen ökade till 24,2 procent (19,1).
 • Rörelseresultat före värdeförändring uppgick till -5,3 MSEK (-7,5).
 • Periodens positiva orealiserade värdeförändring på fastighetsbeståndet var 5,4 MSEK (4,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,8 MSEK (-12,0) eller -0,59 kronor (-1,52) per aktie före och efter utspädning.
 • Fortsatt begränsad påverkan av Covid-19.


Perioden januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 41,6 MSEK (33,7).
 • Bruttoresultatet ökade till 11,3 MSEK (7,4) och bruttomarginalen ökade till 27,1 procent (22,0).
 • Rörelseresultat före värdeförändring uppgick till -9,7 MSEK (-12,5).
 • Periodens positiva orealiserade värdeförändring på fastighetsbeståndet var 11,1 MSEK (7,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till -16,4 MSEK (-22,3) eller -1,10 kronor (-2,82) per aktie före och efter utspädning.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Andra etappen av anläggningen i Malmö Hyllie öppnade.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/