Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

24Storage AB (publ) emitterar obligationer om 400 miljoner kronor

21:30 / 28 September 2020 24Storage Press release

24Storage AB (publ) ("Bolaget") har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 000 000 kronor inom ett ramverk om upp till 800 000 000 kronor. Obligationslånet förfaller i oktober 2023 och har en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,50 procent. Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer användas för att (i) refinansiera befintlig skuld, (ii) finansiera gruppens generella verksamhetsändamål (inklusive investeringar och förvärv) och (iii) betala transaktionskostnader.
 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) agerade finansiella rådgivare och joint bookrunners i samband med obligationsemissionen.
 
Bolagets VD, Fredrik Sandelin, kommenterar: "Obligationsemissionen möttes av ett stort intresse från investerare och blev övertecknad. Den nya finansieringsformen är ett naturligt steg för oss efter börsintroduktionen i december förra året. Den kommer att ge oss tillgång till mer kapital, större flexibilitet och långsiktigt förväntad billigare finansiering."

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/