Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

24Storage AB (publ) undersöker möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda obligationer

08:00 / 21 September 2020 24Storage Press release

24Storage AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att Bolaget har gett Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) i uppdrag att som joint bookrunners undersöka möjligheten för en senior icke-säkerställd obligationsemission med ett ramverk om upp till 800 000 000 kronor. Beroende av, bland annat, rådande marknadsförutsättningar, så kan en obligationsemission komma att göras.

Emissionslikviden från den potentiella obligationsemissionen kommer användas för att (i) refinansiera befintlig skuld, (ii) finansiera gruppens generella verksamhetsändamål (inklusive investeringar och förvärv) och (iii) betala transaktionskostnader.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/