Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

24STORAGE AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2020

14:29 / 27 April 2021 24Storage Press release

Idag publicerades 24Storage årsredovisning för 2020 och den finns nu tillgänglig på företagets webbplats.

Årsredovisningen, som beskriver 24Storage strategi, verksamhet och resultatutveckling, finns tillgänglig för nedladdning på 24storage.se/investerare. Den tryckta versionen av årsredovisningen går att beställa från bolaget via post: 24Storage AB, Investor Relations, Box 7723, 103 95 Stockholm eller ir@24storage.se.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/