Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

24Storage expanderar ytterligare i Göteborg

15:20 / 6 April 2021 24Storage Press release

24Storage, en snabbväxande aktör inom self storage, expanderar med ytterligare ett förvärv i Göteborg. Förvärvet är en del av bolagets tillväxtstrategi och skapar förutsättningar för bolagets tredje etablering i Göteborg och Mölndal.

Fastigheten som förvärvats ligger i Högsbo i Göteborg och planeras bli en toppmodern anläggning på cirka 4 600 kvm uthyrningsbar yta och med över 700 förråd för privatpersoner och företag. Fastigheten kommer att byggas med bolagets konceptbyggnad som inkluderar det digitala konceptet för fjärrdrift.

Fastigheten har tillträtts i början av april och bygglovsprocessen har inletts. Öppning beräknas ske kring årsskiftet 2021/2022.

Anläggningen kommer att erbjuda alla standardstorlekar för förråd och omfattande merservice såsom godsmottagning för företag, butik med pack- och flyttmaterial samt lånesläp.

– Det är glädjande att kunna presentera ytterligare ett bra förvärv i landets andra största stad. Fastigheten har ett mycket bra läge och vi ser fram emot att utveckla och erbjuda attraktiva förrådslösningar till fler privatpersoner och företag i Göteborg, säger Fredrik Sandelin, VD på 24Storage.

Bolagets nu pågående projekt i Göteborg, Mölndal och Västerås beräknas att tillföra cirka 12 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/