Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

24Storage uppdaterar med finansiell information avseende en betydande och mer än förväntad ökning av fastighetsvärden för andra kvartalet 2021

13:00 / 23 June 2021 24Storage Press release

I samband med arbetet att värdera koncernens fastigheter vid utgången av andra kvartalet 2021 är styrelsens bedömning att den positiva värdeförändringen för detta kvartal kommer att uppgå till minst 75 MSEK. För det första kvartalet innevarande år uppgick detta belopp till 10 MSEK. Totalt för första halvåret uppgår värdeförändringen till minst 85 MSEK. Motsvarande belopp för helåret 2020 uppgick till 71 MSEK.

För samtliga förvaltningsfastigheter i drift och pågående byggprojekt genomförs i anslutning till detta bokslut externa värderingar. Övriga projektfastigheter tas upp till ett värde som högst motsvarar nedlagda kostnader.

Historiskt sett har self storage-branschen haft en god motståndskraft i nedåtgående konjunktur, vilket visat sig gälla även under denna inbromsning av ekonomin som en följd av Covid-19.

24Storage har i övrigt ännu inte sammanställt sitt resultat för det andra kvartalet 2021. Kvartalsrapporten kommer att publiceras den 21 juli 2021.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/