Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

24Storage delårsrapport januari-juni 2021: Skalfördelar ger resultat

08:00 / 21 July 2021 24Storage Press release

Det börsnoterade förrådsfastighetsbolaget 24Storage presenterar rapport för andra kvartalet. Bolaget har växt stadigt och får mer skalfördelar i verksamheten. Under kvartalet ökade intäkterna med 20 procent till 25,5 MSEK (21,2) och bruttoresultatet förbättrades med hela 47 procent jämfört med föregående år. Jämfört med samma kvartal 2019 har intäkterna stigit med 48 procent och bruttoresultatet med 127 procent. Den positiva värdeförändringen på fastigheter var 80,2 MSEK (5,4) och rörelseresultatet efter värdeförändringar uppgick till 77,6 MSEK (0,1).

Andra kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 20,3 procent till 25,5 MSEK (21,2).
  • Bruttoresultatet förbättrades med 47,1 procent till 7,5 MSEK (5,1). Bruttomarginalen steg till 29,4 procent (24,2).
  • Rörelseresultat före värdeförändring uppgick till -2,6 MSEK (-5,3).
  • Värdeförändring på fastighetsbeståndet var 80,2 MSEK (5,4). Värdeökningen förklaras främst av förbättrade driftnetton samt av något sänkta avkastningskrav.
  • Resultat efter skatt uppgick till 49,7 MSEK (-8,8) eller 3,33 SEK (-0,59) per aktie före och 3,19 SEK (-0,59) efter utspädning.


Att använda ett externt förråd har ännu inte blivit särskilt vanligt i Sverige. Marknaden är dock i stark tillväxt och i andra länder som USA och Storbritannien är det betydligt vanligare att ha ett förråd utanför den egna fastigheten.

Bolaget 24Storage har funnits i sex år och växt stadigt sedan starten. I år ser bolaget att det inleder en ny fas där skalfördelarna börjar ge resultat. Uthyrningsgraden blir successivt högre och de fasta kostnaderna relativt lägre, vilket även förstärks av större andel försäljning via nätet.

– I en verksamhet med en relativt generisk produkt som vår handlar det om att bygga storlek, volym och en kundcentrisk köpprocess med fokus på enkelhet. De första åren i bolaget behövde vi lägga grunden för verksamheten. Sedan handlade det om att skapa förutsättningar för tillväxt. Nu går vi in i en fas där vi kan växla ut skalfördelarna, säger Fredrik Sandelin som är VD på 24Storage.

Förrådsfastigheter är en marknad som är relativt ny och fortfarande finns en okunskap om vad det egentligen är. Förråden kan idag ha flera olika syften och funktioner.

– I grunden drivs marknaden av en ökad urbanisering, som gör att bostadsytorna blir dyrare och vi bor mindre. Det gör att ett förråd i den egna lägenheten eller på vinden är en dyr form av förvaring. Då blir ett externt förråd en bättre lösning. Vi ser även att förråden med tiden får nya funktioner och att mindre affärsverksamheter, som e-handlare och hantverkare, hittat sin plats i dem, säger Fredrik Sandelin.

Den allra senaste utvecklingen är att pandemin fått många att inrätta nya arbetsplatser i sina hem och passar på att renovera. Då behöver ofta boytan rensas ur och i stället hyr de förrådet externt.

– Det pågår idag en förändring i hur bostäder planeras och hur områden byggs. Marknadstillväxten för externa förråd är därför stadig och vi räknar med att fortsätta växa både i volym och resultat framöver, säger Fredrik Sandelin.

Kvartalsrapporten i sin helhet kan läsas här.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/