Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fler bostäder i Farsta genom förråd

Inom kort tas de första spadtagen för 24Storage nya förrådsanläggning i Larsboda, Farsta. Anläggningen ska fungera som både bullerba...

10:00 / 20 Oct 24Storage Press release

Ny CFO på 24Storage

24Storage har utsett Henrik Backman till ny Chief Financial Officer. Han tillträder senast under första kvartalet 2022 och blir medl...

10:14 / 15 Sep 24Storage Press release

24Storage CFO slutar

24Storage AB:s (publ) Chief Financial Officer (CFO) Lena Nelson har sagt upp sig från sin anställning för att anta nya utmaningar. H...

15:55 / 29 Jun 24Storage Press release

Kommuniké från årsstämman i 24Storage AB

Årsstämman 2021 i 24Storage AB ("24Storage" eller "Bolaget") hölls idag den 24 maj 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut. ...

11:25 / 24 May 24Storage Press release

Kallelse till årsstämma i 24Storage AB

Aktieägarna i 24Storage AB, org. nr 556996-8141, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 maj 2021.
...

08:00 / 22 Apr 24Storage Press release

24Storage expanderar ytterligare i Göteborg

24Storage, en snabbväxande aktör inom self storage, expanderar med ytterligare ett förvärv i Göteborg. Förvärvet är en del av bolage...

15:20 / 6 Apr 24Storage Press release

24Storage etablerar i Mölndal

I dagarna sätter 24Storage spaden i marken för en helt ny förrådsanläggning i Mölndal, söder om Göteborg. Anläggningen kommer att om...

07:59 / 4 Mar 24Storage Press release

24Storage AB: Bokslutskommuniké 2020

Hög tillväxt med fortsatt marginalförbättring
Under helåret ökade intäkterna med 21 procent till 86,4 MSEK (71,7)...

08:00 / 26 Feb 24Storage Press release

24Storage öppnar i Vällingby, Stockholm

24Storage öppnar nu över 400 förråd för privatpersoner och företag i Grimsta, Vällingby. Förrådsanläggningen har konverterats från e...

10:15 / 13 Jan 24Storage Press release