Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

24Storage AB (publ) emitterar ytterligare obligationer om 60 miljoner kronor

15:39 / 24 August 2021 24Storage Press release

24Storage AB (publ) ("Bolaget") har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om 60 000 000 kronor inom dess existerande ramverk om upp till 800 000 000 kronor med ISIN SE0014957551. Obligationerna emitterades till ett pris om 102 procent av det nominella beloppet per obligation. Obligationslånet förfaller i oktober 2023 och har en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,50. Det totala beloppet för utestående obligationer inom Bolagets existerande ramverk uppgår nu till 500 000 000 kronor.

Emissionslikviden från den ytterligare obligationsemissionen kommer att användas för att (i) finansiera gruppens generella verksamhetsändamål (inklusive investeringar och förvärv) och (ii) betala transaktionskostnader.
 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) agerade finansiella rådgivare och joint bookrunners i samband med obligationsemissionen.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/