Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

24Storage AB (publ) undersöker möjligheten att emittera ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer

08:50 / 23 August 2021 24Storage Press release

24Storage AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att Bolaget har gett Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) i uppdrag att som joint bookrunners undersöka möjligheten för en ytterligare senior icke-säkerställd obligationsemission inom dess existerande ramverk om upp till 800 000 000 SEK med ISIN SE0014957551. Beroende av, bland annat, rådande marknadsförutsättningar, så kan en ytterligare obligationsemission komma att göras.

Emissionslikviden från den potentiella ytterligare obligationsemissionen kommer användas för att (i) finansiera gruppens generella verksamhetsändamål (inklusive investeringar och förvärv) och (ii) betala transaktionskostnader.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/