Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

24Storage AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av ytterligare obligationer på Nasdaq Stockholm

15:11 / 30 September 2021 24Storage Press release

24Storage AB (publ) ("Bolaget") har den 24 augusti 2021 emitterat ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om 60 000 000 kronor inom dess existerande ramverk om upp till 800 000 000 kronor med ISIN SE0014957551, på den svenska obligationsmarknaden. Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,50 procent per år och har slutförfall den 5 oktober 2023.

Bolaget kommer att ansöka om att notera de ytterligare obligationerna på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.
 
Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.24storage.se) webbplatser.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/