Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Allgon

Allgon

Allgon AB (publ) offentliggör prospekt och har ansökt om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista

22:58 / 30 July 2018 Allgon Press release

Styrelsen i Allgon AB (publ) ("Allgon" eller "Bolaget") har, med anledning av ansökan om upptagande till handel av det obligationslån 2018/2022 om 276 MSEK som offentliggjordes den 31 maj 2018 ("Obligationslånet"), upprättat ett prospekt ("Prospektet"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Bolaget har ansökt om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.allgon.se/investerare/) och inom några dagar via Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Obligationslånet om 276 MSEK, som löper på fyra år, emitterades den 7 juni 2018 med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 675 räntepunkter per år fram till inlösendagen den 7 juni 2022.

Allgon har ansökt om notering av Obligationslånet på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm och dess företagsobligationslista, vars godkännande beräknas erhållas inom de kommande dagarna. Första dag för handel beräknas vara på eller omkring den 1 augusti 2018. 

För mer information och kontakt:

Johan Hårdén, vd Allgon AB

johan.harden@allgon.se

073-385 92 19

Om Allgon 

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som certified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna. För mer information: www.allgon.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/