Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Allgon

Allgon

Tele Radios Ola Samelius utnämnd till vice VD i Allgon AB och medlem av koncernledningen

09:00 / 18 September 2018 Allgon Press release

Allgon AB (Allgon) är efter förvärvet av Tele Radio[1] en av världens ledande aktörer inom industriell radiostyrning. Tele Radios VD Ola Samelius har under de senaste 14 åren lett bolagets tillväxtresa och internationella expansion och tar nu plats i Allgons koncernledning. Den nya koncernledningen för Allgon består av VD Johan Hårdén, vVD Ola Samelius och CFO Sten Hildemar.

- Det är en otroligt spännande framtid vi har tillsammans och jag är väldigt glad att välkomna Ola till Allgons koncernledning. Vi har ett gemensamt tydligt mål att Allgon ska bli en världsledande aktör inom den växande marknaden för radiostyrning och här kommer Olas ledaregenskaper, internationella nätverk och gedigna kompetens att spela en viktig roll säger Johan Hårdén.

- Jag ser mycket fram emot att leda Allgons arbete och tydliga strategiska fokus på radiostyrda system. Genom att kombinera Tele Radios struktur och processer för effektivare arbetssätt och modell för geografisk expansion med Åkerströms höga kunskap inom service och eftermarknad finns goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt också i framtiden, säger Ola Samelius.

Ola Samelius kommer fortsättningsvis också vara VD för Tele Radio och dess dotterbolag.

För mer information, kontakta: 

Johan Hårdén, Koncernchef Allgon

johan.harden@allgon.se

073-385 92 19

Ola Samelius, vice VD Allgon, VD Tele Radio

o.samelius@tele-radio.com 

070-884 69 01

Om Allgon 

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 325 anställda i 14 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela värden. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.  

----------------------------------------------------------------------

[1] Förvärvet av Tele Radio International fullföljdens den 1 augusti då Allgon AB tillträdde som ägare av bolaget.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/