Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Allgon

Allgon

Sten Hildemar lämnar sitt uppdrag som CFO för Allgon AB

13:13 / 27 February 2020 Allgon Press release

Allgon AB (publ) ("Allgon") meddelar idag att Sten Hildemar kommer att lämna sin tjänst som CFO för bolaget efter årets bolagsstämma.

- Jag vill tacka Sten för hans ambitiösa och noggranna arbete för Allgon. Sten har spelat en betydande roll och bidragit mycket i Allgons strategiska utvecklingsresa. Jag kommer sakna vårt nära samarbete och önskar honom lycka till i framtiden, säger Johan Hårdén VD Allgon.

- Jag har haft en fantastisk tid på Allgon och det har inte varit ett enkelt beslut att lämna. Efter sex år ser jag fram mot att mer fritt styra min tid. Jag är tacksam över att få ha varit en del av Allgons starka tillväxtresa och det vi lyckats åstadkomma, och ser fram emot att följa bolagets utveckling framgent, säger Sten Hildemar, CFO Allgon.

Allgon har initierat rekryteringsprocessen av en ny CFO.

För mer information, kontakta: 
Johan Hårdén, VD Allgon
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

 

Om Allgon

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 380 anställda i 18 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se,som certified adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/