Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Allgon

Allgon

Allgon AB: Marknadsuppdatering från Allgon med anledning av COVID-19

10:00 / 6 April 2020 Allgon Press release

Allgon är en av de ledande globala aktörerna på marknaden för industriell radiostyrning med försäljning i tjugotalet länder. Industrin påverkas i allt högre grad av de åtgärder som vidtas runt om i världen för att begränsa COVID-19-pandemins spridning. När industriell verksamhet globalt bromsar in påverkar det beslutsfattande och investeringsbeslut hos många företag, däribland Allgons kunder.

Allgon bedömer att COVID-19 kommer att ha negativ påverkan på Allgons försäljning under större delen av 2020.

- Vi följer noga utvecklingen och har under det första kvartalet vidtagit ett flertal åtgärder för att skydda vår personal och säkra verksamhetens kontinuitet. Ett positivt exempel på detta är att Allgon under det första kvartalet 2020 levererat till sina kunder utan störningar, trots att en stor del av produktionen sker i Kina. Samtidigt som vi nu hanterar rådande osäkerhet planerar vi för en återgång till normaliserad verksamhet när marknaderna återhämtar sig med ambitionen att då vara väl positionerade för att tillvarata framtida tillväxtmöjligheter, säger Johan Hårdén, koncernchef Allgon.

Den kinesiska produktionen hade under januari-februari perioder av störningar men är nu uppe i 85 procents kapacitet. Produktionen i Sverige löper i dagsläget på utan störningar. Ytterligare åtgärder vidtas nu i olika delar av gruppen för att minska kostnader, bland annat genom att samtlig personal i WSI har deltidspermitterats. Därutöver utvärderas möjligheter att tillgodogöra sig statliga lättnader och stödåtgärder som erbjuds i de marknader där vi har dotterbolag.

- Hur stor negativ påverkan COVID-19 kommer att ha på efterfrågan på våra produkter och tjänster under resten av 2020 är för närvarande inte möjligt att bedöma. Vi ser nu att industriproduktionen i Kina kommer igång i allt högre grad. Vi hoppas självklart på ett liknande scenario i Europa inom överskådlig framtid avslutar Johan Hårdén, koncernchef Allgon.

För mer information, kontakta: 
Johan Hårdén, VD & Koncernchef Allgon
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

 

Om Allgon

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 380 anställda i 18 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se,som certified adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/