Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Allgon

Allgon

Allgon AB: Allgon avyttrar Satmission till ASTG - ett led i strategisk renodling mot industriell radiostyrning

21:00 / 12 May 2020 Allgon Press release

Allgon har idag ingått avtal om att avyttra dotterbolaget Satmission till Advanced Stabilized Technologies Group (ASTG, noterade på NGM Nordic SME). Avyttringen sker som ett led i styrelsens beslut att över tid renodla Allgons verksamhet mot industriell radiostyrning. Köpeskillingen består av 2,5 miljoner B-aktier i ASTG, vilket värderar Satmission till ca 5,5 MSEK. Parterna har även enats om en earn-out på tre år. Försäljningen ger en realisationsförlust om cirka 16,7 MSEK under andra kvartalet 2020. Transaktionen medför ingen likviditetspåverkan.

- Försäljningen av Satmission är ett tydligt steg mot Allgons renodling och strategiska inriktning mot industriell radiostyrning. Hos ASTG får Satmission ett nytt hem i ett bolag som är fokuserat på avancerade system och tjänster för satellitkommunikation, säger Allgons koncernchef Johan Hårdén.

Satmission AB, som utvecklar mobila satellitkommunikationssystem för broadcasting, är ett dotterbolag till Allgon. Satmissions omsättning var 15,8 MSEK 2019 vilket motsvarade 2,8 procent av Allgons nettoomsättning. Allgons största affärsområde industriell radiostyrning utgjorde 82 procent av koncernens nettoomsättning 2019.

Avyttringen ger en realisationsförlust om cirka 16,7 MSEK under andra kvartalet 2020. Efter transaktionens genomförande kommer Allgon äga 7,5 procent av aktierna i ASTG. Dessutom har parterna kommit överens om en treårig earn-out baserad på Satmission AB:s omsättning. Betalning sker baserat på de årliga intäkterna, med en ackumulerad minimibetalning på ca 4,6 MSEK efter tre år. Det finns inget överenskommet maxbelopp. ASTG har rätt att skjuta upp första earn-out-betalningen fram till februari 2022.

 

Om ASTG

ASTG AB fokuserar på satellitkommunikation och precisionssensorer. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade antennsystem för marina installationer (VSAT och C2SAT). Dotterbolaget AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem (IMU:er) som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner. Bolagets är noterat på Nordic SME-börsen.

Om Satmission

Satmission är en ledande konstruktör och tillverkare av mobila satellitkommunikationssystem för broadcasting. Satmissions parabolantenner är utvecklade särskilt för mediehus och TV-bolag som behöver höga dataöverföringshastigheter för live-rapportering även under de mest extrema väder- och temperaturförhållanden. Antennerna är designade för att kunna sända innehåll till eller från platser där infrastrukturen är begränsad. Vid sidan av antennprodukter har Satmission också kunderbjudanden som streamingtjänster över LTE1 och satellit.

 

För mer information, kontakta: 
Johan Hårdén, VD Allgon
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Om Allgon

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 390 anställda i 18 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se,som certified adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/