Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

BioGaia

Useful bacteria

BioGaia

BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Probiotika är nyttiga bakterier som har dokumenterade positiva hälsoeffekter i kroppen. Användningsområdena för BioGaias produkter är främst inom mag/tarm-, mun- samt immunhälsa och produkterna finns i en rad olika tappningar. Företaget är verksamt i hela världen genom distributionspartners och försäljningen sker främst på apotek.Probiotika och kontakten med läkarkåren

BioGaia bygger sin verksamhet kring probiotika, vilket enklast kan förklaras som goda bakterier som ger positiva hälsoeffekter om de intas i lämplig mängd. Några av de viktigaste användningsområdena för BioGaias maghälsoprodukter är att minska skriktiden hos spädbarn med kolik, att minska mag- och tarmproblem vid behandling med antibiotika och att snabbare bli frisk vid magsjuka. Munhälsoprodukterna används främst för att minska blödning och inflammation i tandköttet samt vid tandlossningssjukdom. De positiva effekterna är väl dokumenterade i ett stort antal kliniska studier.

Bolagets produkter klassas i de allra flesta fall som kosttillskott och säljs huvudsakligen på apotek och liknande försäljningsställen. Den huvudsakliga affärsmodellen innebär att BioGaia säljer sina produkter till distributionspartners över hela världen. Dessa företag har säljare som besöker läkare och annan sjukvårdspersonal. Genom att informera om publicerade resultat från högkvalitativa studier skapar säljarna intresse och förtroende hos läkarna, som sedan rekommenderar produkterna till sina patienter. Att synas på apotekshyllorna är självklart viktigt men mest centralt är alltså relationerna med läkare och annan sjukvårdspersonal. I några länder marknadsför distributörerna även produkterna direkt mot konsumenter.

En bakterie - en rad olika produkter

BioGaias produkter baseras på olika stammar av mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri. I dag erbjuder bolaget sina bakterier i exempelvis oljedroppar, tuggummi och tuggtabletter. BioGaia säljer även sugrör där substansen finns på insidan av sugröret och löses upp vid användning, samt i kapsylformat genom det helägda dotterbolaget CapAble.

Huvudstrategin i bolagets verksamhet är att sälja egna produkter under varumärket BioGaia. I dag uppgår denna försäljning till drygt 45 procent av de konsumentfärdiga produkterna. Inkluderas även produkter med en kombination av partnerns eget och BioGaias varumärke, så kallade "co-brandade" produkter, är varumärket över 50 procent. BioGaia säljer också bakteriekultur som används som ingrediens i andra distributörers produkter.

Forskningen för att dokumentera effekten av produkterna och för att hitta nya användningsområden är central och pågår ständigt. BioGaia gör inga egna kliniska studier utan samarbetar med ett stort antal forskningsinstitutioner och kliniker över hela världen. En fjärdedel av studierna är initierade av BioGaia, ytterligare en fjärdedel initieras och genomförs av helt oberoende forskare och resten initieras och drivs av någon av BioGaias partners.

Apotek världen över

BioGaia verkar på en global marknad och företagets konsumentfärdiga produkter finns i omkring 90 länder världen över. Försäljningsstrategin går ut på att identifiera starka partners med vilka bolaget vill skapa nära och långvariga relationer. Regionsansvariga i Sverige sköter kontakten med distributionspartners, som i sin tur sköter marknadsföring och försäljning till lokala apotek.