Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

BioGaia

MetaboGen når utvecklingsmål - första produkt klar för säkerhetsstudie

10:00 / 8 October 2018 BioGaia Press release

BioGaias dotterbolag MetaboGen har nått ett viktigt utvecklingsmål. Den första versionen av deras nästa generations probiotika är klar att användas i en säkerhetsstudie.

MetaboGens forskning fokuserar på mikrobiomet och att hitta unika möjligheter som kan utvecklas till nya terapier och nästa generations probiotiska produkter. Företaget bedriver ett antal utvecklingsprojekt.

Metabola sjukdomar
Två bakteriestammar från det humana mikrobiomet, Faecalibacterium prausnitzii (DSM 32379) och Desulfovibrio piger (DSM 32187), har valts i detta projekt. På grund av stammarnas syrekänslighet har MetaboGen utvecklat, och patenterat, en unik produktionsteknik som gör att bakterierna överlever i en kommersiell produkt. Detta har varit ett viktigt steg i produktutvecklingen och något som potentiellt även kan användas för andra liknande stammar.

De två valda stammarna har undersökts grundligt avseende egenskaper, säkerhet och antibiotikaresistens. Stammarna har producerats och produktformuleringen är klar. Den första versionen av produkten är därmed färdig att användas. Nyligen godkändes den etiska ansökan för den första säkerhetsstudien på människa och den kliniska studien startar i början av oktober.

Framtida produkter baserade på dessa stammar är avsedda att användas vid metabola sjukdomar, som typ 2-diabetes, graviditetsdiabetes och icke-alkoholrelaterad fettlever.

Patientstratifiering
En människas mikrobiom kan påverka hur personen tolererar eller svarar på vissa läkemedelsbehandlingar. MetaboGen undersöker stratifieringsmöjligheter med hjälp av sitt patenterade analysverktyg MeduzaGen™, vilket ger detaljerad information om tarmflorans sammansättning, samt bakteriernas funktion. Verktyget ger MetaboGen möjlighet att utveckla produkter som kan användas tillsammans med existerande läkemedel, i syfte att förändra mikrobiomet för att förbättra behandlingseffekten, eller ge färre biverkningar.

Återställande av mikrobiomet
Det är väl känt att antibiotika rubbar den mikrobiella ekologin. Denna rubbning i bakterie-kompositionen kan kvarstå under lång tid och kan till och med vara irreversibel. Det kan därför vara av vikt att "hjälpa" mikrobiomet att återhämta sig efter behandling med antibiotika.

Tillsammans med BioGaia har MetaboGen initierat ett projekt med målet att identifiera, isolera och inkludera mikroorganismer från mikrobiomet i produkt(er) som kan ges tillsammans med eller efter antibiotikabehandling.

Graviditetsklåda
2016 startade MetaboGen utvecklingen av en probiotisk produkt för graviditetsklåda (graviditetshepatos, ICP) i samarbete med Ferring Pharmaceuticals. Sjukdomen påverkar inte bara den gravida mamman utan kan även orsaka allvarliga hälsoproblem hos det ofödda barnet. En explorativ klinisk studie pågår, med rekrytering av gravida kvinnor i Stockholm och Lund.

"Vi är väldigt nöjda med att ha nått denna viktiga milstolpe inom produktutvecklingen och ser fram emot kommande studier och det fortsatta samarbetet med BioGaia och våra partner", säger Sara Malcus, vd MetaboGen.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2018-09-17 bWellness lanserar BioGaia Protectis tabletter i Australien
2018-08-17 BioGaia AB - Delårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018 
2018-07-04 BioGaia investerar ytterligare i MetaboGen 

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 90 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/