Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

BioGaia

BioGaia publicerar årsredovisning för 2018

13:00 / 25 March 2019 BioGaia Press release

BioGaia AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på BioGaias hemsida biogaia.se (https://www.biogaia.se/investerare/finansiella-rapporter/) under avsnittet "Investerare - Finansiella rapporter". Aktieägare och andra intressenter som önskar få årsredovisningen skickad till sig kan begära detta via e-post till info@biogaia.se.

Denna information är sådan som BioGaia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2019 kl. 13:00 CET.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2019-03-18 Finland första marknaden som lanserar BioGaia Protectis kapslar
2019-02-07 BioGaia AB - Bokslutskommuniké 2018
2018-11-26 Försäljning av aktier i BioGaia 

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 90 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/