Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

BioGaia

BioGaia lanserar BioGaia Osfortis - en ny produkt för att förebygga benskörhet

08:00 / 3 May 2019 BioGaia Press release

USA blir den första marknaden som lanserar BioGaias nya produkt för benhälsa, BioGaia Osfortis. Produkten marknadsförs här av Everidis Health Sciences och finns tillgänglig från mitten av maj 2019.

"Benskörhet är en vanligt förekommande, global sjukdom. Att bibehålla god benhälsa och förebygga benskörhet är därför ett viktigt fokusområde för BioGaia. Jag är väldigt glad att vår partner Everidis kommer att lansera BioGaia Osfortis i USA. Det är en viktig marknad med stor potential för denna produkt. Successivt kommer fler marknader att lansera BioGaia Osfortis," säger Isabelle Ducellier, vd för BioGaia.

Kliniskt dokumenterade effekter på benhälsa
I juni 2018 publicerades en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie (https://www.biogaia.se/pressrelease/nu-publicerat-lactobacillus-reuteri-minskade-benforlust-hos-aldre-kvinnor/) med BioGaias probiotiska stam Lactobacillus reuteri ATCC PTA 6475. Studien visade att benförlusten halverades i gruppen som fått probiotika jämfört med de som fått placebo. 90 äldre kvinnor med låg bentäthet deltog i studien som genomfördes vid Göteborgs universitet.

Benskörhet - en tyst sjukdom
Benförlust sker vanligen gradvis under många år, oftast utan symptom. En fraktur brukar vara det första tecknet på sjukdomen och uppträder vanligtvis i höft, ryggrad eller handled. Över hela världen riskerar var tredje kvinna och var femte man över 50 år att drabbas av en fraktur orsakad av benskörhet. De största riskfaktorerna är ålder, tidigare fraktur, låg bentäthet och ärftlighet. Hos kvinnor spelar även östrogen en avgörande roll. När östrogenhalterna sjunker efter klimakteriet minskar bentätheten snabbare.

Benskörhet leder ofta till kraftigt försämrad livskvalitet för individen, men utgör även en stor börda för samhället. Att förebygga benskörhet är därför positivt ur många aspekter. 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2019-04-05 Kallelse till årsstämma i BioGaia AB (publ)
2019-03-25 BioGaia publicerar årsredovisning för 2018 
2019-03-18 Finland första marknaden som lanserar BioGaia Protectis kapslar 

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 90 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/