Nyttiga bakterier

BIOGAIA

BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Probiotika är nyttiga bakterier som har dokumenterade positiva hälsoeffekter i kroppen. Användningsområdena för BioGaias produkter är främst inom mag/tarm-, mun- samt immunhälsa och produkterna finns i en rad olika tappningar. Företaget är verksamt i hela världen genom distributionspartners och försäljningen sker främst på apotek.

Nyckeltal

BIOGAIA

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 615,0 677,6 754,5
Omsättningstillväxt 15,0% 10,2% 11,3%
Rörelseresultat MSEK 233,8 251,7 278,4
Rörelsemarginal 38,0% 37,1% 36,9%
Vinst per aktie KR 10,42 11,23 12,44
Utdelning per aktie KR 9,00 9,00 9,50
Eget kapital MSEK 463,9 501,9 553,0
Soliditet 80,5% 79,2% 79,4%
Nettoskuld MSEK -305,9 -311,1 -339,4
Antal miljoner aktier 17,3 17,3 17,3

Värdering

BIOGAIA

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 33,8 31,3 36,3 32,7
P/BV (x) 12,5 12,2 14,1 12,8
EV/S (x) 9,3 8,7 10,0 8,9
EV/EBITDA (x) 24,9 22,2 26,3 23,7
EV/EBIT (x) 25,5 22,9 26,8 24,2
Direktavkastning (%) 2,5 2,8 2,2 2,3