Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport maj-oktober 2017

Andra kvartalet (augusti-oktober 2017)
Nettoomsättningen 133 (190) kSEK
Rörelseresultat ...

08:00 / 19 Dec Biovica Press release

Adam Germunder ny operationschef för Biovica

Uppsala, 5 december 2017. Biovica har utsett en ny Operations Manager för att säkra produktionen inför kommersialisering av DiviTum. Adam Germunde...

08:30 / 5 Dec Biovica Press release

Delårsrapport kvartal 1: maj - juli 2017

Väsentliga händelser under första kvartalet
Order om 1 MSEK från en global CRO (Contract Research Organisation)
Nytt patent i Kina o...

08:35 / 31 Aug Biovica Press release

Bokslutskommuniké maj 2016 - april 2017

Fjärde kvartalet (februari - april 2017)
Nettoomsättningen 137 (93) kSEK
Rörelseresultat -5 915 (-2 733) kSEK
Resultat efter sk...

08:30 / 15 Jun Biovica Press release