Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Biovica International AB godkänt för handel på Nasdaq First North från 29:e mars 2017

15:00 / 28 March 2017 Biovica Press release

Uppsala 28 mars 2017 - Biovica International AB (publ) (”Biovica” eller ”Bolaget”) har erhållit godkännande för notering av bolagets B-aktier på Nasdaq First North. Första handelsdag är den 29:e mars 2017. Nyemissionen inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev kraftigt övertecknad och tillför Bolaget 60 MSEK före emissionskostnader och över 1 000 nya aktieägare.

I och med dagens godkännande blir Bolagets aktie tillgänglig för handel den 29:e mars. Bolaget avser att använda emissionslikviden för att initiera marknadsintroduktionen och kommersialiseringsfasen av bolagets test DiviTum® – ett blodbaserat test för snabb och tillförlitlig bedömning av cellproliferation och terapirespons vid behandling av spridd bröstcancer. Tekniken kan bli världens första blodbaserade test inom detta område på marknaden.

Prospekt finns tillgängligt på Biovicas hemsida, http://www.biovica.com/investor-relations .

 

Handelsinformation 
Kortnamn på Nasdaq First North: BIOVIC B 
ISIN-kod: SE0008613731

Certified Adviser 
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är FNCA AB.

Rådgivare 
Vator Securities är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie är legal rådgivare till Bolaget i samband med emissionen och noteringen vid Nasdaq First North. FNCA Sweden är certified adviser till Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Rylander, VD Biovica 
Tel.: +46 (0)18 444 48 35 
Email: anders.rylander@biovica.com

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen.

Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket.

Läs mer: www.biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/