Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Biovica offentliggör prospekt i samband med erbjudande till allmänheten och planerad notering på Nasdaq First North i Stockholm

15:00 / 3 March 2017 Biovica Press release

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Uppsala 3 mars 2017 - Biovica International AB (publ) (”Biovica” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende erbjudande till allmänheten av B-aktier i samband med den planerade noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North med planerad första handelsdag den 29 mars 2017. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats

Erbjudandet i korthet

Styrelsen i Biovica har beslutat att genom en nyemission av B-aktier erbjuda allmänheten i Sverige och Danmark (allmänheten i Danmark har dock endast möjlighet att teckna B-aktier för ett totalt belopp understigande 1 miljon Euro eller motsvarande belopp i SEK) samt institutionella investerare i Sverige och internationellt, att teckna upp till 4 800 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 12,50 SEK per aktie. Nyemissionen uppgår till totalt cirka 60 miljoner SEK och Erbjudandet motsvarar en värdering av Bolaget om 160 miljoner SEK (pre-money). Styrelsen i Biovica har ansökt om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North och under  förutsättning att Nasdaq Stockholm AB beviljar ansökan är första dag för handel planerad till den 29 mars 2017.

Prospekt och anmälningssedel

Prospektet och anmälningssedel publiceras på Biovicas hemsida www.biovica.com/investor-relations , på Vator Securities hemsida  www.vatorsecurities.se och på Eminova Fondkommissions hemsida,  www.eminova.se . Prospektet kommer även att finnas på Nordnets hemsida, www.nordnet.se , där man också kan anmäla teckning via Nordnets internettjänst. Prospektet kommer dessutom att publiceras via Finansinspektionens hemsida, www.fi.se , inom några dagar.

Tryckt prospekt kommer under teckningsperioden att kunna erhållas kostnadsfritt från Vator Securities och från Biovica. Frågor om teckning och betalning besvaras av Vator Securities eller Eminova Fondkommission.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Biovicas styrelse har beslutat att genom en nyemission erbjuda allmänheten i Sverige och Danmark (allmänheten i Danmark har dock endast möjlighet att teckna B-aktier för ett totalt belopp understigande 1 miljon Euro eller motsvarande belopp i SEK) att teckna B-aktier om motsvarande 60 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med erbjudandet av B-aktier är att vidareutveckla Bolaget och initiera kommersialiseringen av bolagets test, DiviTum ™ - ett test för snabb och tillförlitlig utvärdering av svar på terapi för cancerpatient med spridd bröstcancer med ett blodprov.

Rådgivare samt emissionsinstitut

Vator Securities är Bolagets finansiella rådgivare och Baker McKenzie är Bolagets legala rådgivare i samband med transaktionen. Emissionsinstitut för transaktionen är Eminova Fondkommission.

Om Biovica

Biovica är ett bioteknikbolag fokuserat på att utveckla och tillhandahålla förbättrad diagnostik, prediktiv information och monitorering av cancerpatienter under behandling. Biovica har utvecklat DiviTumTM, en mycket känslig teknik för att mäta cellproliferation. Då en av de mest fundamentala egenskaperna hos cancer är okontrollerad celltillväxt kan DiviTumTM tillhandahålla värdefull prediktiv och monitorerande data från läkemedel som bromsar celltillväxt och reglerar cellcykeln. Biovica är ISO 13485 certifierat och DiviTumTM CE-märkt samt registrerat hos svenska Läkemedelsverket. För ytterligare information om Biovica, besök www.biovica.com.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Rylander, VD Biovica 
Tel.: +46 (0)18 444 48 35 
Email: anders.rylander@biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/