Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Biovicas nyemission kraftigt övertecknad inför notering på Nasdaq First North

17:00 / 17 March 2017 Biovica Press release

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Uppsala 17 mars 2017 - Nyemissionen i Biovica International AB (”Biovica” eller ”Bolaget”) inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev totalt tecknad till 220 miljoner kronor motsvarande en teckningsgrad om 370 %. Spridningsemissionen blev tecknad till 62 miljoner kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 600 %. Genom nyemissionen tillförs Bolaget därigenom 60 MSEK före emissionskostnader och får över 1 000 nya aktieägare. Beräknad första dag för handel med Bolagets B-aktie på Nasdaq First North är den 29:e mars 2017.

Efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Biovica att öka med 4 800 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Biovica kommer att uppgå till 17 573 372, varav 9 317 497 aktier kommer att vara av serie A och 8 255 875 aktier kommer att vara av serie B. Det motsvarar en ökning av aktiekapitalet med cirka 27 % och antal röster med cirka 15 %.

Bolaget avser att använda emissionslikviden för att initiera marknadsintroduktionen och kommersialiseringsfasen av bolagets test DiviTum® – ett blodbaserat test för snabb och tillförlitlig bedömning av cellproliferation och terapirespons vid behandling av spridd bröstcancer. Tekniken kan bli världens första blodbaserade test inom detta område på marknaden.

Teckningsperioden för Biovicas nyemission löpte ut den 16:e mars 2017. Redan innan teckningsperioden startade hade ett antal befintliga och nya investerare åtagit sig på förhand att teckna aktier för totalt 50 MSEK eller cirka 83 % av erbjudandet. Bland ankarinvesterare kan nämnas Ålandsbanken Fondbolag samt Lars Holmqvist, tidigare VD för Dako och tidigare Senior Vice President på Agilent Technologies Inc, där han även ansvarade för bolagets life science- och diagnostik-grupp.

Vid beslutet om tilldelning har målet i övrigt varit att uppnå en bred spridning av aktierna bland allmänheten i Sverige för att möjliggöra en likvid handel med Biovicas aktier på Nasdaq First North.

Rådgivare 
Vator Securities är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie är legal rådgivare till Bolaget i samband med emissionen och noteringen vid Nasdaq First North. FNCA Sweden är certified adviser till Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Rylander, VD Biovica 
Tel.: +46 (0)18 444 48 35 
Email: anders.rylander@biovica.com

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen.

Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket.

Läs mer: www.biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/