Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Biovica deltar i europeiskt utvecklingsprojekt för nytt cancer-läkemedel

09:00 / 7 April 2017 Biovica Press release

Biovica kommer delta i EUROSTARS projektet SUBLYME för att utveckla ett nytt målriktat läkemedel mot diffust storcelligt B-cells lymfom (en form av blodcancer). För Biovica innebär projektet också en möjlighet att bredda applikationen för DiviTum® till en av de vanligaste formerna av blodcancer där antalet nya fall har fördubblats de senaste 20 åren. 

Läkemedlet, en s.k SUMO-ylation hämmare (SUMOi) är utvecklat av holländska läkemedelsföretaget UbiQ. DiviTum® testet kommer att användas i prekliniska modeller för att ge tidiga signaler på tumörtillväxt-hämmande effekter under läkemedelsutvecklingen. Vinnova delfinansierar Biovicas deltagande i projektet med 2 miljoner kronor. Diffust storcelligt B-cells lymfom är en av de vanligaste formerna av lymfom och det finns ett stort behov av nya läkemedel och diagnostiska metoder för att övervinna behandlingsresistenta former av sjukdomen.

SUBLYME projektet rankades högt i utvärderingen vilken tar hänsyn till innovationshöjd, marknadsbehov och potential. Projektet rankades som nr 31 av 376 EUROSTAR ansökningar på europeisk nivå och som nr 6 i Sverige.

"Att ha med Biovica i SUBLYME-projektet som partner är mycket värdefullt eftersom en icke-invasiv biomarkör som DiviTum kan vara en signifikant fördel i utvecklingen och marknadsföringen av vår SUMOi-behandling. DiviTum är ett mycket viktigt verktyg i den prekliniska fasen och att göra läkemedlet redo för kliniska studier och det kan medföra konkurrensfördelar", säger Alfred Nijkerk, VD UbiQ.

"SUBLYME erhöll bra ranking och är ett lovande projekt som har potential att föra ett viktigt läkemedel med en kompletterande biomarkör närmare godkännande. Inklusionen av DiviTum teknologin i projektet är ett bra exempel på hur svenska biotechbolag bidrar med stort värde i denna typ av forskningsprojekt", säger Dr Peter Lindberg, Program Lead EUREKA/EUROSTAR, Vinnova.

I händelse av motsägelser eller skiljaktigheter mellan det engelska pressmeddelandet och denna svenska översättning av det engelska pressmeddelandet ska den engelska texten ges företräde.

Denna information är sådan information som Biovica International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 7 april 2017 kl. 9.00 CET.

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/