Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

DiviTum® resultat från pågående studie presenterade vid AACR

17:30 / 3 April 2017 Biovica Press release

Uppsala, April 3 2017. De senaste resultaten på DiviTum® som effektmarkör för CDK4/6-hämmare presenterades under en s.k. oral session av Dr Geoffrey Shapiro, Dana Farber Cancer Institute, vid American Association for Cancer Research (AACR) årliga möte 2017.

Resultaten, som presenteras som en del av en pågående klinisk studie (NCT02022982) på Dana Farber Cancer Institute, visar att DiviTum® som mäter tymidinkinas-aktivitet (TKA) kan fungera som ett praktiskt blodprov för att monitorera behandlingen med CDK4/6-hämmare. Det finns ett stort behov av en metod för att bedöma behandlingseffekt för dessa nya terapier, både för att optimera patientens behandling och för att förbättra hälsoekonomin. De presenterade resultaten stärker ytterligare DiviTums® potential som en effektiv metod för att utvärdera CDK4/6-hämmare.

De kliniska data som presenterades omfattade DiviTum® analyser på studiens 20 första patienter med solida tumörer. DiviTum® användes för att mäta nivåerna av TKA i blodprover tagna före och under behandling med palbocilib (Ibrance®, Pfizer) i kombination med en MEK-inhibitor. Förändringar i TKA mätt med DiviTum® hade signifikant korrelation med den celldelningshämmande effekten av palbociclib.

Under AACR presenterade Biovica även ett abstract tillsammans med Dana Farber och Karolinska Institutet på DiviTum® analyser av TKA och TK som frigörs som respons på palbociclib i cellextrakt, cellodlingar och i möss. Resultaten underbygger ytterligare DiviTum® som ett enkelt och blodbaserad test för att monitorera effekten av CDK4/6-hämmare både i prekliniska modeller och i patienter.

"Resultaten från studien ger stöd för att använda DiviTum som ett test för att få tidig information om svar på palbociclib-behandling. Vi ser fram emot att inkludera fler patienter i studien och generera ytterligare stöd för DiviTum som en icke-invasiv teknik för patienter som behandlas med CDK4/6-hämmare", säger Dr Geoffrey Shapiro, MD, PhD, Director, Early Drug Development Center vid Dana Farber Cancer Institute.

"Dessa nya resultat, tillsammans med resultaten som presenterades på SABCS i december 2016 stärker stödet för att DiviTum® kan monitorera CDK4/6 behandlingar. Vi har nu sammanlagt presenterat data från cellinjer, djurförsök, bröstcancerpatienter och andra solida tumörer inklusive lungcancer på CDK4/6-området. Vi kommer fortsätta påvisa värdet som DiviTum® kan tillföra patienter och vårdgivare." säger Anders Rylander, VD Biovica.

I händelse av motsägelser eller skiljaktigheter mellan det engelska pressmeddelandet och denna svenska översättning av det engelska pressmeddelandet ska den engelska texten ges företräde.

Denna information är sådan information som Biovica International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 3 April 2017 kl. 17.30 CET.

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/